کاربرد و تفاوت نور مستقیم و غیرمستقیم در عکاسی
نوشته شده توسط: Admin 20 فروردین 1400

دو نوع نور در دنیا وجود دارد؛ نور مستقیم و نور غیرمستقیم. هرکدام از این نورها در عکاسی هدف مشخصی دارند و دارای معایب و مزایایی هستند. نور مستقیم، مستقیم است و گاهی اوقات خشن و گاهی اوقات گرم و زنده است. برای مثال، تصویر پایین بدون نور مستقیم تا این اندازه پررنگ و نگار […]

× پشتیبانی تلگرام