حریم خصوصی کاربران

بر طبق توافقنامه های موجود در این وب سایت ، عکس مارکت متعهد می شود که به حریم خصوصی کاربران خود احترام بگذارد. در این صفحه تعهدات و سیاستهای سایت در این زمینه شرح داده می شود. ما هرگز بدون اجازه از خودتان، دست به افشای اطلاعات خصوصی و فردی شما نخواهیم زد، مگر اینکه به موجب قانون توجیهی برای این کار وجود داشته باشد.

ما اطلاعات خصوصی شما را با چه کسانی سهیم هستیم؟

عکس مارکت هیچ یک از اطلاعات فردی و شخصی کاربران خود را افشا نمی کند و همچنین آنها را به شخص و یا اشخاص ثالثی منتقل نمی کند مگر اینکه با اجازه خودتان باشد و به موجب قانون و یا حکم قانونی مجبور به انجام این کار باشیم. ما از مشخصه های فردی شما فقط به منظور پاسخگویی به خودتان و یا برای تهیه گزارشات آماری در جهت شناخت بهتر کاربرانمان استفاده می نماییم.

تغییرات در سیاست های سایت

ممکن است عکس مارکت گاه گاهی سیاست های کاری خود را بهبود و یا تغییر دهد. ما به شما پیشنهاد می کنیم که هر چند وقت یکبار این صفحه را مطالعه کنید تا از تغییرات احتمالی سیاست های ما آگاه شوید. چنانچه هر سوالی درباره قوانین و سیاست های عکس مارکت داشتید می توانید آنرا با ما در میان بگذارید.